KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo !

Na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusa:

1. zwracam się z apelem do Rodziców uczniów, którzy w ostatnim czasie przebywali w rejonach występowania koronawirusa (szczególnie: Chiny, Korea Południowa, północne Włochy, Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), aby obserwowali ewentualne występowanie objawów u siebie lub dziecka i w razie ich wystąpienia postępowali zgodnie z informacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej (komunikat1, komunikat2) oraz poinformowali o tym fakcie Dyrekcję Szkoły,
2. zwracam się z apelem do wszystkich Rodziców o pozostawienie w domu dzieci chorych i przeziębionych,
3. zwracam się z prośbą do wszystkich Rodziców o zapoznanie się z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusa komunikat
4. podaję wykaz oddziałów zakaźnych, w których można uzyskać pomoc w przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem komunikat.

Informuję, że w I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach podejmujemy działania profilaktyczne zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia poprzez:
1. utrzymanie higieny rąk – częste mycie rąk zgodne z instrukcją (dołączony plik),
2. wietrzenie sal lekcyjnych,
3. stosowanie jednorazowych chusteczek higienicznych,
4. profilaktyka przeciwwirusowa,
5. odwoływanie ewentualnych wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska występowania koronawirusa (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Jednocześnie apelujemy, by uczniowie i nauczyciele z objawami przeziębienia nie przychodzili do szkoły, a osoby powracające z obszarów, na których wystąpiło zakażenie, przed powrotem do szkoły powinny zostać gruntownie przebadane na okoliczność zarażenia koronawirusem.

Proszę o zapoznanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczonymi na stronach:
http://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
http://www.gov.pl/web/edukacja
http://lowadowice.pl

Wszelkich potrzebnych informacji można uzyskać pod numerem 800 190 590 (infolinia Ministerstwa Zdrowia, czynna całodobowo).

mgr inż. Janina Turek - Dyrektor Szkoły