WIELKANOC 2020

jezus

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!
„Gdy kamień w grobie Go zamknął
A żołnierz czuwał u wejścia
Jaśniejąc blaskiem i chwałą
Opuścił mroki żałobne.
Świetlisty anioł ogłasza
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie
Zwyciężył płacz i cierpienie
Pokruszył piekła kajdany”.

HYMN OKRESU WIELKANOCNEGO

 

 

Zmartwychwstał Pan! Alleluja!
Niech ta radosna nowina będzie dla Was
źródłem wewnętrznego pokoju i nadziei
wypływającej z prawdy o Nowym Życiu.
Zmartwychwstały Chrystus
blaskiem swej chwały
niech rozpromieni troski codzienności,
niech obdarzy miłością
oraz wszelkimi łaskami na drodze
do naszego zmartwychwstania.

Wszystkim przyjaciołom i dobrodziejom Liceum
najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne składają

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Marcina Wadowity w Wadowicach

Dyrektor I LO im. M. Wadowity w Wadowicach
mgr inż. Janina Turek