Dzień otwarty 2022


dzienotwarty2022 013Fotorelacja
z "Dnia Wadowity"
czyli dnia otwartego 
I Liceum Ogólnokształcacego
(22 kwietnia 2022r.)

 foto: mgr Zygmunt Górski