IV POWIATOWE ZAWODY W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

Osoby, które chcą wziąć udział w IV Powiatowych Zawodach w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (27.09.2014 Kalwaria Z.), muszą przystąpić do eliminacji wewnątrzszkolnych. Test odbędzie się 23.09.2014r. na dużej przerwie w sali nr 6. W przypadku jednakowej liczby punktów u ponad czterech osób, przeprowadzona zostanie część praktyczna 25.09.2014r. o godzinie 16.15. Zapraszam wszystkich pragnących się sprawdzić.

mgr Małgorzata Stopyra