KOMUNIKAT

Na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne w dniu 14 października 2014 r. (wtorek) w naszej szkole odbywać się będą po wcześniejszym ich ustaleniu z nauczycielami.

mgr inż. Janina Turek - dyrektor I LO