WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2014

Protokół wyników wyborów na Przewodniczącego i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Osób uprawnionych do głosowania:   521

Głosów oddanych: 249 (47,7%)

w tym:

-         głosów ważnych: 224

-         głosów nieważnych: 25

Głosów ważnych oddanych na Przewodniczącego SU:

Lp.

 

Liczba oddanych głosów

1.

Izabela Łysoń

77

2.

Bartłomiej Targosz

147

Głosowanie na Opiekuna SU

 

Głosy na TAK

Głosy na NIE

mgr Tomasz Cupak

221

3