Do Absolwentów i Sympatyków
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach

Wielce Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zawiadomić Państwa, że I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach w roku 2016 obchodzi 150-lecie istnienia. Zgodę na objęcie obchodów Honorowym Patronatem wyraził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.
To bardzo piękna i okrągła rocznica, i niewiele polskich szkół może poszczycić się tak długą historią oraz tak znakomitym gronem absolwentów. Odnosząc się do tej historii z należnym respektem pamiętamy jednak przede wszystkim, że to jest nasza stara szkoła, gdzie spędzaliśmy okres „durnej i chmurnej” młodości, gdzie nawiązywaliśmy pierwsze przyjaźnie i sympatie, i gdzie poznawaliśmy podstawy praw rządzących tym światem.
Jest zatem rzeczą słuszną, by zaznaczyć tę okrągłą rocznicę w odpowiedni sposób, to znaczy, przywołać pamięć oraz oddać należny szacunek długiemu szeregowi pedagogów i absolwentów zapełniających ongiś szkolne mury, a tym z nas, którzy wciąż z sentymentem wspominają szkolne czasy, dać możliwość spotkania się w koleżeńskim gronie. Grono pedagogiczne, Rada Rodziców i Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach pragną uczcić nadchodzący jubileusz poprzez organizację szeregu imprez, a także ufundowanie nowego sztandaru. Dokładny plan uroczystości i terminy zostaną ogłoszone w terminie późniejszym. Liczymy, że zechcą Państwo uświetnić obchody swoją obecnością.
Ośmielamy się zwrócić do Szanownych Państwa z prośbą o rozważenie możliwości finansowego wsparcia obchodów jubileuszowych. Wsparcie takie umożliwiłoby stosowną do wagi wydarzenia oprawę uroczystości.
Wpłat prosimy dokonywać na rachunek Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach:

BANK ZACHODNI WBK S.A.

75 1090 2011 0000 0001 2206 3649

z dopiskiem w tytule „Jubileusz”.

Łączymy wyrazy szacunku.

Dyrektor Szkoły: Janina Turek

Przewodniczący Rady Rodziców: Paweł Adamik

Przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach: Maria Talaga