mgr Rafał Cmunt

 

Geografia

  mgr Rafał Cmunt

 

 

  Nauczycielem uczącym geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. M.Wadowity jest mgr Rafał Cmunt.
Geografia w liceum łączy w jednym przedmiocie nauki ścisłe i humanistyczne. Geografia to nauka o Ziemi – Kartografia, Geograficzne podstawy Astronomii, Geografia Fizyczna opisująca środowisko przyrodnicze i Geografia Społeczno-Ekonomiczna opisująca działalność człowieka: ludność i gospodarka, oraz turystyka. Geografia to przedmiot żywy, ciekawy, nowoczesny. Przez swoją interdyscyplinarność, geografia pasuje do koncepcji liceum ogólnokształcącego. Nauka geografii wspomaga poznanie i zrozumienie innych przedmiotów szkolnych.Geografia na poziomie podstawowym realizowana jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo we wszystkich oddziałach klas pierwszych.
W klasach drugich i trzecich geografia nauczana jest tylko w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania z tego przedmiotu.


Planowane w roku szkolnym 2014/2015 profile z geografią nauczaną na poziomie rozszerzonym w naszej szkole:

 1B: MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY z rozszerzonym J.ANGIELSKIM LUB INFORMATYKĄ

to profil dla umysłów ścisłych, ciekawych świata.

Po tej klasie możesz kontynuować naukę na Politechnice, Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Ekonomicznej na wszystkich wydziałach, oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunkach: ekonomia, administracja, zarządzanie, wydział matematyczno-przyrodniczy, geologia i geografia, oraz wiele innych kierunków na innych uczelniach.


  KONKURSY I OLIMPIADY

Zapraszam do udziału w następujących konkursach geograficznych:
1.    Olimpiada geograficzna i nautologiczna. Najbardziej prestiżowy konkurs o tematyce geograficznej. Termin - czerwiec.
2.    Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii i geologii. Termin – październik.
3.    Wojewódzki konkurs geograficzny „Antypody znane – nieznane” organizowany przez Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. Termin – listopad.
4.    Powiatowy konkurs geograficzny organizowany przez Liceum w Andrychowie. Termin – marzec

opracował – mgr Rafał Cmunt


 

Damian Niedziela - finalista Olimpiady Geograficznej

 

Sukces w olimpiadzie przedmiotowej jest najwyższym do zdobycia laurem w karierze licealnej ucznia. Damian zmierzył się w Chorzowie z ponad setką najlepszych młodych geografów w Polsce i uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Geograficznej. W nagrodę będzie zwolniony z egzaminu maturalnego z geografii. Do sukcesu w Olimpiadzie Damian dołożył jeszcze tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „O Diamentowy Indeks AGH”, również z geografii.

Wielkie gratulacje!

Opiekun Rafał Cmunt