Informacje wstępne o konkursie

Wszystkich pierwszoklasistów - miłośników geografii, odkryć i podróży - zapraszam do udziału w Szkolnym Konkursie Geograficznym, który odbędzie się w marcu. Tematyka konkursu to: atrakcje turystyczne naszego miasta, szczyty Korony Beskidów i w 500 lecie słynnej wyprawy dookoła świata – historia Magellana. Nagrodą główną jest ocena celująca z geografii. Sponsorem nagród rzeczowych jest Rada Rodziców przy I LO, której niniejszym dziękuję za wsparcie. Wszelkie informacje o konkursie pojawią się w tym specjalnym okienku na stronie internetowym, a także na ogłoszeniach na tablicy SKKT.