Paczka dla Ukrainy

7Dnia 7 kwietnia 2022 roku Szkolny Wolontariat ogłosił akcję Paczka dla Ukrainy. Organizatorem głównym tej akcji jest Caritas Polska. Należało przygotować paczkę zawierającą określone przez organizatora produkty (żywność, środki czystości, świece, lekarstwa). Następnie do specjalnego pudła z logo należało włożyć list w języku ukraińskim i listę produktów. Specjalnie oznakowane pudełka zostały przekazane do parafii Św. Macieja w Andrychowie, a stamtąd powędrowały do magazynu Caritas.

Dzięki hojności nauczycieli, uczniów i rodziców udało nam się przygotować 15 paczek.

Opiekun Szkolnego Wolontariatu - mgr Barbara Boguń