25.09.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

4

IG j. 2

mgr inż. S. Ficek

informatyka

j. niemiecki

mgr J. Kmiecik

5

IF j.1+j.2

mgr inż. S. Ficek

informatyka

l. wych. za l. 6

28.09.2017 r.

mgr M. Winter

6,7

ID

mgr M. Pacek/

mgr inż. S. Ficek

l. wych,

j. angielski/inf.

koniec zajęć 12:35

 

2,3

IIC dz.

mgr A. Dereń

w – f

początek zajęć 10:45

 

4

IA chł.

mgr A. Dereń

w – f

w – f

mgr A. Jędrzejowski

5

IC dz.

mgr A. Dereń

w – f

koniec zajęć 11:30

 

3

IIIB

mgr R. Cmunt

geografia

matematyka za l. 4

mgr A. Orzechowska

4

IIIF

mgr R. Cmunt

przyroda

zaj. wychowawcze

mgr M. Mazur

5

IIIF

mgr R. Cmunt

przyroda

j. polski

mgr A. Wnęk

6

IA

mgr R. Cmunt

geografia

j. polski

mgr I. Pogocka

7

IIB

mgr R. Cmunt

geografia

koniec zajęć 13:30

 

1

IID,E gr. 2

mgr M. Stopyra

w – f

początek zajęć 8:55

 

2

IIIC

mgr M. Stopyra

l. wych.

j. polski

mgr A. Wnęk

4

IE

mgr M. Stopyra

edb

chemia

mgr J. Kręcioch

5

IC, G chł.

mgr M. Stopyra

w – f

w – f

mgr A. Jędrzejowski

6

IC dz.

mgr M. Stopyra

edb

koniec zajęć 11:30

 

6

IC chł.

mgr M. Stopyra

edb

koniec zajęć 12:35

 

7

IIIC dz.

mgr M. Stopyra

w – f

koniec zajęć 13:30

 

3

I A

mgr A. Pająk

matematyka

l. wychowawcza

mgr B. Hydzik

4

II A

mgr A. Pająk

matematyka

historia

mgr P. Potoczny

6

II A

mgr A. Pająk

l. wychowaw.

koniec zaj.12:35

 

3

IIB

------------------------------------

-----------------------

historia za l. 4

mgr P. Potoczny

4

IIB

------------------------------------

-----------------------

matematyka za l. 3

mgr A. Orzechowska

4

IIIB

------------------------------------

-----------------------

j. polski

mgr I. Pogocka

7

IIID,F chł.

------------------------------------

-----------------------

w – f za l. 6

dnia 02.10.2017 r.

mgr A. Jędrzejowski

9

IID,E gr. 3

------------------------------------

-----------------------

w – f za l. 8

dnia 02.10.2017 r.

mgr A. Jędrzejowski

25.09.2017 r. wycieczka kl. IB, IIIA

22.09.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

1

IE j. 1

mgr K. Ficek

j. angielski

początek zajęć 8:55

 

3

IIIC j. 2

mgr K. Ficek

j. angielski

j. angielski

mgr M. Pacek

4

IIIE j. 2

mgr K. Ficek

j. angielski

j. niemiecki

mgr J. Kmiecik

5

IIB j. 1

mgr K. Ficek

j. angielski

j. rosyjski

mgr B. Boguń

6

IIB j. 1

mgr K. Ficek

j. angielski

j. rosyjski

mgr B. Boguń

3

IIIA

mgr A. Pająk

matematyka

historia za l. 1, początek zajęć 8:55

mgr D. Madej

4

IIIA

mgr A. Pająk

matematyka

j. polski

mgr I. Pogocka

5

IB

mgr A. Pająk

matematyka

matematyka

mgr A. Orzechowska

6

IIA

mgr A. Pająk

matematyka

matematyka

mgr G. Ceremuga

1,2

IIF dz.

mgr A. Dereń

w – f

początek zajęć 9:50

 

3

IE dz.

mgr A. Dereń

w – f

w – f zaj. łączone

mgr S. Jędrzejowska

4

IE dz.

mgr A. Dereń

w – f

wdż

mgr B. Boguń

20.09.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

3

IIID j. 2

mgr K. Ficek

j. angielski

j. angielski

mgr inż. B. Hydzik

4

IIIE j. 2

mgr K. Ficek

j. angielski

j. angielski

mgr M. Czopp

5

IIB j. 1

mgr K. Ficek

j. angielski

j. angielski

mgr M. Pacek

6

IIB j. 1

mgr K. Ficek

j. angielski

j. rosyjski

mgr B. Boguń

7

IE j. 1

mgr K. Ficek

j. angielski

koniec zajęć 13:30

 

1

IA

mgr A. Pająk

matematyka

początek zajęć 8:55

 

2

IB

mgr A. Pająk

matematyka

matematyka

mgr G. Ceremuga

3

IIA

mgr A. Pająk

matematyka

wdż

mgr B. Boguń

4

IIA

mgr A. Pająk

matematyka

matematyka

mgr A. Orzechowska

21.09.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

2

IIIC j. 2

mgr K. Ficek

j. angielski

j. angielski

mgr M. Winter

4

IIIE j. 2

mgr K. Ficek

j. angielski

j. angielski

mgr M. Czopp

5

IIIE j. 2

mgr K. Ficek

j. angielski

j. niemiecki

mgr J. Kmiecik

7

IIID j. 2

mgr K. Ficek

j. angielski

koniec zajęć 13:30

 

1

IA

mgr A. Pająk

matematyka

początek zajęć 8:55

 

2

IA

mgr A. Pająk

matematyka

wdż

mgr B. Boguń

3

IIIA

mgr A. Pająk

matematyka

wdż

mgr B. Boguń

4

IIIA

mgr A. Pająk

matematyka

matematyka

mgr G. Ceremuga

5

IIA

mgr A. Pająk

matematyka

j. polski

mgr A. Wnęk

6

IIA

mgr A. Pająk

matematyka

j. polski

mgr A. Wnęk

19.09.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

1,2

IIIB j. 1

mgr Z Górski

j. angielski

początek zajęć 9:50

 

3

IIIC j.1 + j.2

mgr Z Górski/

mgr K. Ficek

j. angielski

chemia

mgr J. Mleczko

5

IIIF j. 2

mgr Z Górski

j. angielski

j. angielski

mgr M. Winter

7

IIA j. 2

mgr Z Górski

j. angielski

j. angielski

mgr M. Czopp

8

IIIB j. 2

mgr Z Górski

j. angielski

koniec zajęć 14:25

 

2

IIA,F chł.

mgr A. Jędrzejowski

w – f

początek zajęć 9:50

 

3

IB,E chł.

mgr A. Jędrzejowski

w – f

w – f zaj. łączone

mgr A. Dereń

4

ID,F chł.

mgr A. Jędrzejowski

w – f

w – f zaj. łączone

mgr S. Jędrzejowska

5

ID,F chł.

mgr A. Jędrzejowski

w – f

wdż, zaj. łączone z 1E j. 1

mgr B. Boguń

6,7

IIIB,C chł.

mgr A. Jędrzejowski

w – f

koniec zajęć 12:35

 

8

IIIA,E chł.

mgr A. Jędrzejowski

w – f

koniec zajęć 14:25

 

2

IIB j. 1

mgr K. Ficek

j. angielski

j. rosyjski

mgr B. Boguń

5

IE j. 1

mgr K. Ficek

j. angielski

wdż – zaj. łączone z 1D,F chł.

mgr B. Boguń

6

IIID j. 2

mgr K. Ficek

j. angielski

j. niemiecki

mgr M. Handzlik

2

IB

mgr A. Pająk

matematyka

chemia

mgr J. Kręcioch

3

IIA

mgr A. Pająk

matematyka

matematyka

mgr G. Ceremuga

4

IA

mgr A. Pająk

matematyka

geografia

mgr R. Cmunt

6

IIIA

mgr A. Pająk

matematyka

matematyka

mgr G. Ceremuga

7

IIIA

mgr A. Pająk

matematyka

matematyka

mgr G. Ceremuga