PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Szanowni uczniowie!

Zapraszam do udziału w zajęciach artystycznych /plastycznych/ w roku szkolnym 2016/2017. Od września 2015r. w wadowickim liceum działa Pracownia Artystyczna. To nowość w TEJ placówce, ale jak sądzę, zaproponowana formuła zajęć - to nowość i unikat w całym powiecie wadowickim, a może nawet i .... w Małopolsce! Kilkanaście osób z klas pierwszych, drugich i trzecich miało możliwość w minionym roku szkolnym odbyć swoisty kurs plastyczny.

Uczniowie rysowali i malowali z natury i wyobraźni. Były zajęcia z wykreślania perspektywy, określania proporcji ciała ludzkiego, grafiki warsztatowej (monotypia i linoryt), rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, pastelami, czy kredką akwarelową. W ramach zajęć odbyły się warsztaty ceramiczne we współpracy z wadowicką pracownią CeraMikowa. Powstały też ikony na desce, czy obrazy na szkle. W okresie wielkanocnym wykonywaliśmy pisanki malowane woskiem - tradycyjną metodą batikową. Uczennica Izabela Wojciechowska poprowadziła zajęcia z wykorzystaniem tabletu graficznego; każdy mógł spróbować swoich sił, wykonując pracę w bitmapowym programie graficznym. Osoby zainteresowane mogły brać też udział w systematycznych spotkaniach koła historii sztuki. Troje adeptów tej dziedziny wiedzy spróbowało swoich sił w Jubileuszowej Olimpiadzie Artystycznej z historii sztuki organizowanej przez Muzeum Narodowe w Wilanowie. W trakcie roku szkolnego na korytarzu zorganizowano pokaz uczniowskich prac i kiermasz świąteczny. „Wadowiccy plastusie” przesyłali swoje dzieła na lokalne i ogólnopolskie konkursy twórczości. Doszło także do nawiązania współpracy pomiędzy miłośnikami pióra i pędzla, które odbyło się pod hasłem: „Licealisto, podziel się wierszem”. Akcja ta miała na celu zebrać poezję tworzoną przez licealistów. Utwory poetyckie zostały zilustrowane przez uczestników zajęć plastycznych. Efektem naszych działań jest wydanie miniaturowego zbioru wierszy. W roku szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze realizowały autorski program nauczania Wiedzy o kulturze - „COOLurowo”. Zaangażowanie uczniów podczas zajęć z Wiedzy o kulturze oraz możliwość wzięcia udziału w działaniach Pracowni Artystycznej z pewnością zaowocuje w przyszłości. Edukacja związana z historią kultury i sztuki jest nieodzowną cząstką wychowania i kształtowania się świadomości młodego człowieka, o czym pisano już w starożytnej Grecji. Najnowsze badania tylko potwierdzają starożytne teorie. Obszar edukacji przez sztukę jest szczególnie zaniedbywany w polskim systemie edukacyjnym. „Bycie w kulturze” daje młodym ludziom doskonałe warunki do: - samorealizacji, - poznania samego siebie i innych, - poszerzania horyzontów, - odnajdywania osobistych pasji, - wyrażania własnych emocji, - obcowania z dziełami dawnych mistrzów, a dzięki temu pojmowania zmian zachodzących w świecie, - kształcenia preferencji estetycznych, - a nawet... wykształcenia nawyków radzenia sobie ze stresem. ​

Mam nadzieję, że absolwenci papieskiego liceum będą po latach wspominać swoją szkołę, jako miejsce, z którego czerpali nie tylko wiedzę, ale i wartości ważne z perspektywy swojej duszy.

magister sztuki Ewelina Prus-Bizoń

ZAJĘCIA STARTUJĄ W PONIEDZIAŁEK 19 WRZEŚNIA od godz. 14.35.