26.09.2016 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

5

IIIC dz.

mgr A. Dereń

w – f

w – f

mgr S. Jędrzejowska

6

IIIC dz.

mgr A. Dereń

w – f

w – f

mgr S. Jędrzejowska

7

IIIG dz.

mgr A. Dereń

w – f

koniec zajęć 13:30

-----------------------------

8,9

IIA dz.

mgr A. Dereń

w – f

koniec zajęć 14:25

-----------------------------

5

IIID j. 2

mgr M. Handzlik

j. niemiecki

j. angielski

mgr M. Winter

7

IF j. 2

mgr M. Handzlik

j. niemiecki

koniec zajęć 13:30