Rekrutacja ico

 

logo ok1

 

 herb1

bip

 

fb1

 

logowanie

 

rodzicuonet

OBWIESZCZENIE WYBORCZE ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Na podstawie § 23 i § 24 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zarząd SU powołuje Komisję Wyborczą w składzie:
1. Magdalena Woźniak klasa 3d
2. Agnieszka Piwowarczyk klasa 3g
3. Zuzanna Kądzioła klasa 3b
do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Harmonogram:

Do 30 września 2016 roku (piątek) do Komisji Wyborczej mogą zgłaszać się kandydaci na Przewodniczącego SU, składając podanie w którym ma się znajdować:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) klasa,
3) średnia ocen z ubiegłego roku szkolnego,
4) ocena z zachowania z ubiegłego roku,  (powyższe dane muszą być potwierdzone przez wychowawcę klasy)
5) listę z podpisami co najmniej 15 osób (uczniów ILO) popierających kandydata,
6) opinia wychowawcy klasy.

Lista osób popierających kandydata musi zawierać imię i nazwisko, klasę i własnoręczny podpis ucznia popierającego kandydata.
Kandydatem na Przewodniczącego SU może być uczeń, który osiąga dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 3.5 z ubiegłego roku szkolnego) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 2015/2016.

Do 30 września 2016 roku (piątek) do Komisji Wyborczej można zgłaszać kandydatów na Opiekuna SU.
Kandydatów na Opiekuna SU Komisji Wyborczej mogą zgłaszać, po uzyskaniu od nich pisemnej zgody na udział w wyborach:

- Samorządy Klasowe,
- Zarząd SU,
- Rada SU,
- sami kandydaci.

Kampania wyborcza trwać będzie od 3 października 2016 roku do 11 października 2016 roku.

Wybory odbędą się  12 października 2016 roku, przy wejściu głównym w czasie przerw. W dniu wyborów obowiązywać będzie cisza wyborcza.

mgr Tomasz Cupak - opiekun SU

Kamil Mikołajek - przewodniczący SU