"Casta placent superis: pura cum veste venite 
et manibus puris sumite fontis aquam"
 
l05 
"To co czyste podoba się Najwyższemu: przyjdźcie z szatą czystą 
i rękoma czystymi czerpcie wodę ze źródła."