28.11.2016 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot 
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

3

IE j. 2

mgr inż. B. Hydzik

j. angielski

Spotkania z astronomią

opieka mgr I. Porębska - Wawro

5

IC j. 2

mgr inż. B. Hydzik

j. angielski

j. angielski

mgr Z. Górski

6

IIE j. 1

mgr inż. B. Hydzik

j. angielski

koniec zajęć 12:35

 

7

IIIC j. 1

mgr inż. B. Hydzik

j. angielski

koniec zajęć 13:30

 

3

IB j.2

informatyka

mgr L. Hankus

j. rosyjski

mgr B. Boguń (zaIE)

4

ID j.2

informatyka

mgr L. Hankus

Spotkania z astronomią zaj.łącz.

mgr M. Włoch

5

IB j.2

informatyka

mgr L. Hankus

informatyka

mgr S. Ficek

6

II A j.2

informatyka

mgr L. Hankus

j. angielski

mgr M. Czopp

7

IIA j.2

informatyka

mgr L. Hankus

informatyka

mgr S. Ficek

1

ID j.1

j. angielski

mgr M. Pacek

Spotkania z astronomią zaj.łącz.

mgr M. Winter

2

IIID j.1

j. angielski

mgr M. Pacek

j. angielski

mgr B. Hydzik (zaIE)

3

IAj.1

j. angielski

mgr M. Pacek

Spotkania z astronomią zaj.łącz.

mgr Z. Górski

5

IIIB j.2

j. angielski

mgr M. Pacek

j. niemiecki

mgr Cz. Bloch

6 i 7

IIF j.1

j. angielski

mgr M. Pacek

j. francuski

mgr I. Porębska – Wawro

5

IIID j.2

j. niemiecki

mgr M. Handzlik

j. angielski

mgr M. Winter

7

IF j.2

j. niemiecki

mgr M. Handzlik

-------------------------

koniec zajęć 13:30

28.11.2016 r. - Spotkania z astronomią

lekcja 1, 2, 3, 4 kl. IA, IC, ID, IE, IF

zmiana sal 28.11.2016 r.:

lekcja 1      klasa IIID sala 40

lekcja 2      klasa IIIB sala 41      klasa IIIG sala 40

lekcja 3       klasa IIIC sala 41       klasa IIIG sala 40

lekcja 4      klasa IIID sala 53       klasa IIIC sala 41