25.01.2017r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

6

III E dz.

mgr S. Jędrzejowska

wf

wf zaj. łączone

mgr A. Jędrzejowski

7

II E dz.

mgr S. Jędrzejowska

wf

--------------------------------

koniec zajęć 13:30

3

I E

mgr inż. J. Turek

matematyka

edb

mgr M. Stopyra

1

I B

mgr E. Prus – Bizoń

wok

--------------------------------

początek zajęć 855

2

I E

mgr E. Prus – Bizoń

wok

zaj. wych.

mgr D. Kukla

4

I C

mgr E. Prus – Bizoń

wok

j. polski

mgr A. Wnęk

1

III G

mgr J. Jończyk

matematyka

--------------------------------

początek zajęć 855

2

II D

mgr J. Jończyk

matematyka

religia

mgr M. Niedziółka

3

III F

mgr J. Jończyk

matematyka

matematyka

mgr A. Orzechowska

4

III F

mgr J. Jończyk

l. wych.

wdż

mgr B. Boguń

5

II F

mgr J. Jończyk

matematyka

wdż

mgr B. Boguń

6

I D

mgr J. Jończyk

matematyka

---------------------------------

koniec zaj. 1235

6 i 7

III C dz.

-----------------------------------

----------------------

wf za l. 1 i 2 27.01.2017r.

mgr A. Dereń

7

III B

-----------------------------------

----------------------

matematyka za l. 7 13.01.2017r.

mgr R. Kawończyk