Rekrutacja ico

 

logo ok1

 

 herb1

bip

 

fb1

 

logowanie

 

rodzicuonet

WIELKI SUKCES MICHAŁA GUTKOWSKIEGO Z KLASY 3G

wos konkurs

 

Michał Gutkowski
uczeń klasy 3G naszego liceum został w sobotę
18 marca 2017 roku
Laureatem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

   

 

 

   Jest to główna olimpiada z wiedzy o społeczeństwie, organizowana pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych od roku 1960. Partnerami i fundatorami nagród są najważniejsze urzędy centralne w kraju. Konkurs jest trzyetapowy : szkolny, okręgowy i centralny. Uczestnicy eliminacji trzeciego etapu otrzymują oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec danego roku szkolnego w którym uczestniczyli w olimpiadzie. Finaliści (60% najlepszych uczestników etapu pisemnego) na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania. Laureaci (30% najlepszych uczestników) zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki najbardziej prestiżowych uniwersytetów jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński.
Michał dzięki swojej pasji, ciężkiej pracy i zaangażowaniu osiągnął właśnie tytuł Laureata. Teraz tylko musi zdać maturę z pozostałych przedmiotów i wymarzone kierunki (prawdopodobnie Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim) czekają na Niego. 
Tytuł Laureata Olimpiady wręczali Michałowi m.in. Jan Dziedziczak z MSZ i Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta RP. 

mgr Tomasz Cupak