logo ok1

rekrutacja 2017

LOGO BRAZ

250x90 liceum1

srebrneLiceum2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że I Liceum Ogólnokształcące

im. Marcina Wadowity w Wadowicach jest wśród 500 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych

w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2016

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2016"

 maratonplywacki

 

herb1

 

 uonet 

 Dziennik elektroniczny podręcznik dla użytkownika

 

bip

 

wirtualny

 

lowadowice1

 comenius1

 pnwm1

 

 

KOLEJNY SUKCES W KLASIE 3 G.

potoczny

 

   Uczeń klasy 3 G

Krzysztof Brańka

zakwalifikował się
do finału ogólnopolskiego Olimpiady
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
(tegoroczna edycja olimpiady to lata 1768 – 1864
 od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego).

 

 

 

Początki Olimpiady sięgają roku szkolnego 1994 / 1995. Olimpiada organizowana była początkowo przez Wojskowe Biuro Badań Historycznych oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kwietniu 2015 roku została podpisana trójstronna umowa o współpracy przy organizacji Olimpiady pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralną Biblioteką Wojskową oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Olimpiada rozgrywana jest w trzech etapach: rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etapy poprzedzają eliminacje szkolne.

Zwycięzcy Olimpiady (laureaci i finaliści) starający się o przyjęcie do szkół wyższych korzystają z preferencji przy przyjmowaniu na studia, przyznanych mocą uchwał senatów trzech uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł laureatów Olimpiady uzyskują uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i zajęli pierwsze dziesięć miejsc w klasyfikacji generalnej Olimpiady oraz uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach finałowych, pod warunkiem uzyskania nie mniej niż 70% możliwych do uzyskania punktów w zawodach centralnych. Tytuł finalistów Olimpiady uzyskują pozostali uczestnicy zawodów centralnych pod warunkiem uzyskania nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów w tych zawodach.

Etap ogólnopolski Olimpiady odbędzie się w Warszawie w dniach 1 – 3 czerwca 2017 roku. Trzymamy za Krzyśka kciuki. Życzymy jak najlepszego zdania matury i zwycięstwa w Warszawie.

mgr Paweł Potoczny