Rekrutacja ico

 

logo ok1

 

 herb1

bip

 

fb1

 

logowanie

 

rodzicuonet

23.05.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

3

IF

mgr A. Orzechowska

matematyka

j. polski, za l. 1, początek zajęć 8:55

mgr A. Wnęk

4

IIB

mgr A. Orzechowska

matematyka

matematyka

mgr G. Ceremuga

5

IB

mgr A. Orzechowska

matematyka

przedsiębiorczość za l. 1, początek zajęć 8:55

mgr J. Kołodziejczyk – Niemczak

6

IB

mgr A. Orzechowska

matematyka

edb

mgr M. Stopyra

1

IIE

------------------------------------

-----------------------

chemia za l. 3

mgr J. Kręcioch

3

IIE

------------------------------------

-----------------------

j. polski za l. 1

mgr H. Odrozek

3

IE

------------------------------------

-----------------------

chemia za l. 1

mgr J. Kręcioch

1

IE

------------------------------------

-----------------------

matematyka za l. 3

mgr inż. J. Turek

5

IID

mgr J. Mleczko

chemia, zaj. odbyły się 22.05.17 r. na l. 2

matematyka za l. 2

22.05.2017 r.

mgr J. Jończyk

8

IIA

------------------------------------

-----------------------

l. wych.

za l. 7   19.05.2017 r.

mgr inż. S. Ficek