24.05.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

2

IIA j. 1

mgr M. Włoch

j. niemiecki

j angielski

mgr M. Winter

1

IC

mgr K. Jamka

j. polski

początek zajęć 8:55

 

4

IIF

mgr K. Jamka

j. polski

przyroda

mgr R. Cmunt

5

IIF

mgr K. Jamka

j. polski

wdż

mgr B. Boguń

1

IB

mgr A. Orzechowska

matematyka

początek zajęć 8:55

 

2

IIB

mgr A. Orzechowska

matematyka

początek zajęć 9:50

 

3

IIB

mgr A. Orzechowska

matematyka

j. polski za l. 1

mgr I. Pogocka

4

IIE

mgr A. Orzechowska

matematyka

j. polski

mgr H. Odrozek

24.05.2017 r. - wycieczka kl. ID