30.05.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

3

IB

mgr R. Cmunt

geografia

historia za l. 2

mgr T. Cupak

5

IIB

mgr R. Cmunt

geografia

matematyka        

mgr J. Jończyk

6

IIB

mgr R. Cmunt

geografia

j. angielski

mgr Z. Górski

7

ID

mgr R. Cmunt

geografia

chemia

mgr J. Mleczko

2

IB

--------------------------------

--------------------

matematyka

mgr A. Orzechowska

4 i 5

IID,E gr.2

mgr M. Stopyra

w - f

w - f

mgr A. Dereń

7

II C dz.

mgr M. Stopyra  w - f

---------------------

Koniec zajęć 13:30