07.09.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Podpis

Przedmiot

Nauczyciel

 

6

IIIA j.1

mgr M. Włoch

j. niemiecki

j. angielski

mgr K. Ficek

 

7

IA j. 2

mgr M. Włoch

j. niemiecki

koniec zajęć 13:30