logo ok1

 

 herb1

bip

 

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

rodzicuonet

OBWIESZCZENIE WYBORCZE ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Na podstawie § 23 i § 24 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zarząd SU powołuje Komisję Wyborczą w składzie:
1. Agnieszka Zając klasa 3c
2. Ewelina Wójciga klasa 3f
3. Łukasz Piwowarczyk klasa 3a
4. Mateusz Walczak klasa 3a
do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Harmonogram:

Do 29 września 2017 roku (piątek) do Komisji Wyborczej mogą zgłaszać się kandydaci na Przewodniczącego SU, składając podanie w którym ma się znajdować:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) klasa,
3) średnia ocen z ubiegłego roku szkolnego,
4) ocena z zachowania z ubiegłego roku,  (powyższe dane muszą być potwierdzone przez wychowawcę klasy)
5) listę z podpisami co najmniej 15 osób (uczniów ILO) popierających kandydata,
6) opinia wychowawcy klasy.

Lista osób popierających kandydata musi zawierać imię i nazwisko, klasę i własnoręczny podpis ucznia popierającego kandydata.
Kandydatem na Przewodniczącego SU może być uczeń, który osiąga dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 3.5 z ubiegłego roku szkolnego) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 2016/2017.

Kampania wyborcza trwać będzie od 2 października 2017 roku do 10 października 2017 roku.

Wybory odbędą się  11 października 2017 roku, przy wejściu głównym w czasie przerw. W dniu wyborów obowiązywać będzie cisza wyborcza.

mgr Tomasz Cupak - opiekun SU

Małgorzata Tatka - przewodniczący SU