02.10.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

6

IIID, F chł.

mgr A. Jędrzejowski

w – f, zaj. odbyły się 25.09.2017 r.

koniec zajęć 12:35

 

8

IID,E gr. 3

mgr A. Jędrzejowski

w – f, zaj. odbyły się 25.09.2017 r.

koniec zajęć 14:25