Dyrekcja szkoły

16

7

mgr inż. Janina Turek

 mgr Małgorzata Handzlik

 dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły

 

W sprawach skarg i wniosków

dyrektor przyjmuje pracowników oraz petentów

w dniach:

wtorek w godz. 12:00 - 13:00

czwartek w godz. 15:00 - 16:00

w gabinecie dyrektora.