Strony internetowe CKE i OKE

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  http://www.cke.gov.pl/

Strona internetowa OkrÄ™gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/