INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Informacje o opłatach za egzamin w roku szkolnym 2018/2019 są dostępne na stronie internetowej OKE Kraków http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20181012101710410