logo ok1

 

 herb1

bip

 

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

rodzicuonet

REKRUTACJA 2019 - PODSTAWOWE INFORMACJE

  PRZYPOMINAMY, ŻE W PROCESIE REKRUTACJI W KAŻDEJ Z TRZECH SZKÓŁ
MOŻNA WYBRAĆ DOWOLNĄ LICZBĘ ODDZIAŁÓW !

WYBRANIE WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW  ZWIĘKSZA SZANSE PRZYJĘCIA DO DANEJ SZKOŁY!

            PO GIMNAZJUM                                                 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
                                                               
            ZASADY REKRUTACJI                                                  ZASADY REKRUTACJI
                                                               
             ODDZIAŁ A (inf)
                                                  ODDZIAŁ A (inf)
przedmioty rozszerzone w oddziale

matematyka,
fizyka,
informatyka

                                                matematyka,
fizyka,
informatyka
pierwszy język obcy język angielski                                                  język angielski
 drugi język obcy język niemiecki                                                  język niemiecki
przedmioty punktowane

język polski
matematyka
max (język ang, niem,
hiszp, franc, ros),
max (fizyka, informatyka)

                                                język polski
matematyka
max (język ang, niem,
hiszp, franc, ros),
max (fizyka, informatyka) 
                                                     
 

 ODDZIAŁ A (ang)

                                                ODDZIAŁ A (ang) 
przedmioty rozszerzone w oddziale

matematyka,
fizyka,
język angielski

                                                matematyka,
fizyka,
język angielski 
pierwszy język obcy

język angielski

                                                 język angielski
drugi język obcy

język niemiecki

                                                język niemiecki
przedmioty punktowane

język polski
matematyka
język angielski
fizyka

                                                 język polski
matematyka
język angielski
fizyka
                                                     
  ODDZIAŁ B                                                 ODDZIAŁ B 
przedmioty rozszerzone w oddziale matematyka,
geografia,
język angielski
                                                matematyka,
geografia,
język angielski 
pierwszy język obcy język angielski                                                 język angielski 
drugi język obcy język francuski,
język niemiecki
                                                 język francuski,
język niemiecki
przedmioty punktowane

język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia

                                                język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia 
                                                     
   ODDZIAŁ C                                                  ODDZIAŁ C
przedmioty rozszerzone w oddziale matematyka,
język angielski,
chemia
                                                matematyka,
język angielski,
chemia
pierwszy język obcy język angielski                                                 język angielski
drugi język obcy

język niemiecki,

język rosyjski

                                                język niemiecki,
język rosyjski
przedmioty punktowane język polski,
matematyka,
język angielski,
chemia
                                                język polski,
matematyka,
język angielski,
chemia
                                                     
  ODDZIAŁ D
                                                ODDZIAŁ D
przedmioty rozszerzone w oddziale

biologia,
chemia,
matematyka

                                                biologia,
chemia,
matematyka
pierwszy język obcy język angielski                                                 język angielski
drugi język obcy język niemiecki                                                 język niemiecki
przedmioty punktowane język polski
matematyka,
max (język ang, niem,
hiszp, franc, ros),
max (biologia, chemia)
                                                język polski
matematyka
max (język ang, niem,
hiszp, franc, ros),
max (biologia, chemia)
                                                     
  ODDZIAŁ E
                                                ODDZIAŁ E
przedmioty rozszerzone w oddzale biologia,
chemia,
język angielski
                                                biologia,
chemia,
język angielski

pierwszy język obcy

język angielski                                                 język angielski
drugi język obcy

język niemiecki,

język rosyjski
                                               

język niemiecki,

język rosyjski
przedmioty punktowane język polski,
matematyka,
język angielski,
max (biologia, chemia)
                                                język polski,
matematyka,
język angielski,
max (biologia, chemia)
                                                     
  ODDZIAŁ F (hist)
                                                ODDZIAŁ F (hist)
przedmioty rozszerzone  język polski,
wiedza o społeczeństwie,
historia
                                                język polski,
wiedza o społeczeństwie,
historia
pierwszy jezyk obcy  język angielski                                                  język angielski
drugi język obcy  język niemiecki                                                  język niemiecki
przedmioty punktowane język polski
matematyka
max (język ang, niem,
hiszp, franc, ros),
max (historia, wos)
                                                język polski
matematyka
max (język ang, niem,
hiszp, franc, ros),
max (historia, wos)
                                                     
  ODDZIAŁ F (ang)
                                                ODDZIAŁ F (ang)
przedmioty rozszerzone język polski,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski
                                                język polski,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski
pierwszy język obcy język angielski                                                 język angielski
drugi język obcy język francuski                                                 język francuski
przedmioty punktowane język polski,
matematyka,
język angielski,
wiedza o społeczeństwie
                                                język polski,
matematyka,
język angielski,
wiedza o społeczeństwie