COVID-19 INFORMACJE

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH

ZOBACZ

ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ I LO IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH
ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ  CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
W ZWIĄZKU Z COVID-19,
W TYM ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ
Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

ZOBACZ


 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19

rules