II AKCJA KRWIODAWSTWA

20 marca 2015 roku  zorganizowaliśmy II w tym roku szkolnym akcję krwiodawstwa. Niestety, wzięło w niej udział tylko 16 osób (nie wszystkie zostały zakwalifikowane przez lekarza).
OTO NASI KRWODAWCY:
Klasa III A
1. Cholewka  Łukasz
2. Kudela Jakub
3. Łowisz Maciej
KLASA III C
1. Kowalówka Justyna
2. Musiał Danuta
3. Wiktor Dominik
4. Hałat Łukasz
KLASA III D
1. Karelus Szymon
2. Lempart Klaudia
3. Mikołajczyk Patrycja
4. Bodziuch Łukasz ( oddał krew 15 III )
KLASA III F
1. Ruła Aleksandra
Oddano   5,40  litra krwi.
Zapraszam uczniów klas II  na następną akcję w maju.

mgr Barbara Boguń - opiekun szkolnego wolontariatu