logo ok1

 

 herb1

bip

 logo szk pam

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

XxY

 

rodzicuonet

Kadra pedagogiczna

 

mgr Ewa Adamus - nauczyciel języka angielskiego
dr Agnieszka Baca - Wach - nauczyciel biologii
mgr inż. Agata Bielecka - nauczyciel matematyki
mgr Barbara Boguń - nauczyciel języka rosyjskiego i wychowania do życia w rodzinie
mgr Grzegorz Ceremuga - nauczyciel matematyki
mgr Jakub Cierpiałek - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Rafał Cmunt - nauczyciel geografii i przyrody
mgr Tomasz Cupak - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości
mgr Marzena Czopp - nauczyciel języka angielskiego
mgr Anna Dereń - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Katarzyna Ficek - nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Sławomir Ficek - nauczyciel fizyki i informatyki
mgr Paulina Góra - nauczyciel chemii
mgr Zygmunt Górski - nauczyciel języka angielskiego
mgr Karolina Górzańska - nauczyciel biologii i chemii
dr Agniesszka Graboń - nauczyciel historii
mgr Małgorzata Handzlik - nauczyciel języka niemieckiego
mgr inż. Lidia Hankus - nauczyciel informatyki
mgr Barbara Hydzik - nauczyciel języka angielskiego
mgr Katarzyna Jamka - nauczyciel języka polskiego
mgr Sylwia Jędrzejowska - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Andrzej Jędrzejowski - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Jończyk - nauczyciel matematyki
mgr Joanna Kmiecik - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Joanna Kołodziejczyk - Niemczak - nauczyciel przedsiębiorczości
mgr Krzysztof Kosek - nauczyciel matematyki
ks. mgr Adam Kurdas - nauczyciel relgii
mgr Danuta Madej - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Michał Madoń - nauczyciel chemii
mgr Anna Manda - nauczyciel języka łacińskiego
mgr Janina Mleczko - nauczyciel chemii
mgr Mateusz Niedziółka - nauczyciel relgii
mgr Henryk Odrozek - nauczyciel języka polskiego
mgr Agnieszka Orzechowska - nauczyciel matematyki
mgr Małgorzata Pacek - nauczyciel języka angielskiego
mgr Iwona Pogocka - nauczyciel języka polskiego
mgr Izabella Porębska - Wawro - nauczyciel języka francuskiego
mgr Paweł Potoczny - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Ewelina Prus - Bizoń - nauczyciel wiedzy o kulturze
mgr Agata Skorupa - nauczyciel biologii
mgr Małgorzata Stężowska - Gębala - nauczyciel języka polskiego
mgr Małgorzata Stopyra - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
mgr inż. Janina Turek - nauczyciel matematyki
mgr Magdalena Winter - nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego
mgr Monika Włoch - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Anna Wnęk - nauczyciel języka polskiego
mgr Adriana Zycha - Gurdek - nauczyciel muzyki