12.12.2016 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

2

IIE dz.

mgr S. Jędrzejowska

w – f

w – f

mgr A. Dereń

3

IIE dz.

mgr S. Jędrzejowska

w – f

w – f

mgr A. Dereń

4

IB dz.

mgr S. Jędrzejowska

w – f

w – f

mgr M. Stopyra

6,7

IIIA,B dz.

mgr S. Jędrzejowska

w – f

koniec zajęć 12:35