logo ok1

 

 herb1

bip

 logo szk pam

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

XxY

 

rodzicuonet

 

Prezydium Rady Rodziców

 Pani Elżbieta Hanusiak - Babińska- przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Magdalena Mazurkiewicz - Janik - I z-ca przewodniczącej

Pani Małgorzata Krętosz - II z-ca przewodniczącej

Pan Marek Tatar - skarbnik

Pan Bartłomiej Marczyński- z-ca skarbnika

Pani Dorota Zajda- sekretarz

Komisja rewizyjna

Pan Paweł Kwarciak - przewodniczący

Pani Mirosława Zegadłowicz - sekretarz

Pani Żaneta Nowak - członek

 NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARCNA WADOWITY
W WADOWICACH:
BANK ZACHODNI WBK S.A.
75 1090 2011 0000 0001 2206 3649

  pdf ico malaRegulamin Rady Rodziców

INFORMUJEMY, ŻE ULEGŁ ZMIANIE REGULAMIN RADY RODZICÓW. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIM.

1. W imieniu Rady Rodziców uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców nagrody pieniężne w roku szkolnym 2021/2022:

- w postaci 20% spodziewanej wpłaty otrzymują
Klasa 2a
Klasa 3asp
Klasa 3csp

-w postaci 10% spodziewanej wpłaty otrzymuje

Klasa 1c

Proszę o złożenie wniosków o wypłatę nagród ze wskazaniem numeru rachunku bankowego. Bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie działań Rady Rodziców.

2.Uprzejmie informuję, że Rada Rodziców w wyjątkowych, trudnych sytuacjach jest gotowa wspierać uczniów, którzy potrzebują pomocy finansowej.

3.Wszelkie wnioski, opinie, projekty proszę kierować do Prezydium Rady Rodziców.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Elżbieta Hanusiak-Babińska