logo ok1

 

 herb1

bip

 

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

rodzicuonet

 

Prezydium Rady Rodziców

 Pani Elżbieta Hanusiak - Babińska- przewodnicząca Rady Rodziców

Pan Jacek Kubiś - z-ca przewodniczącej

Pani Magdalena Mazurkiewicz - Janik - z-ca przewodniczącej

Pani Elżbieta Skrzypczak- skarbnik

Pani Małgorzata Krętosz - z-ca skarbnika

Pani Katarzyna Gonek- sekretarz

Komisja rewizyjna

Pani Bożena Warmuz - przewodnicząca

Pani Mirosława Zegadłowicz - sekretarz

Pan Bogusław Wajdzik - członek

 NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARCNA WADOWITY
W WADOWICACH:
BANK ZACHODNI WBK S.A.
75 1090 2011 0000 0001 2206 3649

  pdf ico malaRegulamin Rady Rodziców

INFORMUJEMY, ŻE ULEGŁ ZMIANIE REGULAMIN RADY RODZICÓW. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIM.

 

W imieniu Rady Rodziców uprzejmie informuję , że zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców nagrodę pieniężną w postaci 20 procent spodziewanej wpłaty otrzymują w roku szkolnym 2018/2019

Klasa III A - 360 zł
Klasa II D - 348 zł
Klasa II F - 312 zł
Klasa IE - 324 zł

Klasy, które otrzymują nagrodę pieniężną w postaci 10 procent spodziewanej wpłaty, to:

Klasa III C- 156 zł
Klasa I B -180 zł
Klasa IIA- 168 zł

Klasa IIC - 120 zł

Przypominam ,że nagrody pieniężne 10 procent spodziewanej wpłaty, otrzymają także klasy które do dnia 30 listopada 2018 roku dokonają 100- procentowej spodziewanej wpłaty na fundusz Rady Rodziców . Klasy, którym przysługuje nagroda proszę o złożenie wniosku do Rady Rodziców o wypłatę ze wskazaniem numeru konta celem dokonania przelewu . Bardzo serdecznie dziękuje za wspieranie działań Rady Rodziców.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Elżbieta Hanusiak-Babińska