logo ok1

 

 herb1

bip

 logo szk pam

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

XxY

 

rodzicuonet

 

Prezydium Rady Rodziców

 Pani Elżbieta Hanusiak - Babińska- przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Magdalena Mazurkiewicz - Janik - I z-ca przewodniczącej

Pani Małgorzata Krętosz - II z-ca przewodniczącej

Pan Marek Tatar - skarbnik

Pan Bartłomiej Marczyński- z-ca skarbnika

Pani Dorota Zajda- sekretarz

Komisja rewizyjna

Pan Paweł Kwarciak - przewodniczący

Pani Mirosława Zegadłowicz - sekretarz

Pani Żaneta Nowak - członek

 NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARCNA WADOWITY
W WADOWICACH:
BANK ZACHODNI WBK S.A.
75 1090 2011 0000 0001 2206 3649

  pdf ico malaRegulamin Rady Rodziców

INFORMUJEMY, ŻE ULEGŁ ZMIANIE REGULAMIN RADY RODZICÓW. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIM.

1. W imieniu Rady Rodziców uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców nagrody pieniężne w roku szkolnym 2019/2020:

- w postaci 20% spodziewanej wpłaty otrzymują
Klasa II E 336 zł
Klasa III D 348 zł
Klasa ID SP 342 zł

-w postaci 10% spodziewanej wpłaty otrzymują
Klasa IIIC 120 zł
Klasa IEG 174 zł
Klasa IASP 174 zł
Klasa IIIF 159 zł
Klasa IIB 177 zł
Klasa III A 168 zł
Klasa I CSP 171 zł

Przypominam, że nagrody pieniężne w postaci 10% spodziewanej wpłaty otrzymają także klasy, które do dnia 30.11.2019r. dokonają 100 % wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Proszę o złożenie wniosków o wypłatę nagród ze wskazaniem numeru rachunku bankowego. Bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie działań Rady Rodziców.

2.Uprzejmie informuję, że Rada Rodziców w wyjątkowych, trudnych sytuacjach jest gotowa wspierać uczniów, którzy potrzebują pomocy finansowej.

3.Wszelkie wnioski, opinie, projekty proszę kierować do Prezydium Rady Rodziców.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Elżbieta Hanusiak-Babińska