08.09.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

3

IIIE

mgr H. Odrozek

j. polski

historia

mgr D. Madej

4

IG

mgr H. Odrozek

j. polski

wdż

mgr B. Boguń

6

IIIC

mgr H. Odrozek

j. polski

matematyka

mgr G. Ceremuga