11.10.2017 r.

Godz. lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko
nieobecnego
nauczyciela

Przedmiot
z planu
nauczania

ZASTĘPSTWO

Przedmiot

Nauczyciel

6

IIB j.2

mgr M. Handzlik

j. niemiecki,

zaj. odbędą się     w innym terminie

j. angielski zaj. łączone

mgr K. Ficek