logo ok1

 

 herb1

bip

 logo szk pam

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

XxY

 

rodzicuonet

UWAGA MATURZYŚCI !!!

U W A G A !

Zdający egzamin maturalny pisemny w sali gimnastycznej (sala nr 0)
z matematyki (7.05.2018r. i 9.05.2018r.),
z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (4.05.2018r.),
biologii (10.05.2018r.) i chemii (16.05.2018r.)
proszeni są o przyjście do szkoły

45 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wszyscy pozostali zdający  winni zgłosić się w szkole

pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.