logo ok1

 

 herb1

bip

 logo szk pam

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

XxY

 

rodzicuonet

UWAGA MATURZYŚCI !!!

U W A G A !

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 1 września 2017 roku
w sprawie materiałów i przyborów,
z których mogą korzystać zdający na (...) egzaminie maturalnym w 2018r.
informuję wszystkich zdających, że następujące przybory:

linijkę, kalkulator prosty, lupę i cyrkiel
każdy zdający na egzamin przynosi własne.