Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM

plan

 

logo ok1

 

 herb1

bip

 

cke

pobrane

1632216501

 logo szk pam

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 esa_ose.jpg

 

XxY

 

rodzicuonet

Projekt grantowy pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

OTRZYMALIŚMY WSPARCIE

8 LAPTOPÓW 15,6" HP 250 G9

UŁATWIAJĄCYCH NAUKĘ ZDALNĄ W ZWIĄZKU ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19

 

Projekt grantowy pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 10
Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

grant

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Wnioskodawca Powiat Wadowicki - organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego. Kwota Grantu nie może przekroczyć iloczynu: 25 000,00 PLN x liczba szkół, które Wnioskodawca wskaże we Wniosku o przyznanie grantu w kategorii pn. Planowane wskaźniki, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota Grantu nie będzie wyższa niż: a) 500 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miejskiej Kraków, b) 150 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Nowy Sącz, c) 150 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Tarnów, d) 75 000,00 PLN – dla każdego z pozostałych Wnioskodawców będących organami prowadzącymi szkoły. Szkoły, które otrzymały wsparcie tj. niezbędne urządzenia cyfrowe i narzędzia umożliwiające lub ułatwiające naukę zdalną (sprzęt TIK -Technologie Telekomunikacyjno-Informacyjne), w tym dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach projektu to: 1) I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej Curie w Andrychowie, ul. F. Pachla 16, 34-120 Andrychów; 2) I Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika, ul. A. Mickiewicza 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marcina Wadowity, ul. Mickiewicza 16, 34-100 Wadowice. Szczegłówe informacje na stronach internetowych ww szkół.